KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme UZMANDİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-Uzman Pazaryeri.com (“şirket”, “Biz” ) ile www.uzmanpazaryeri.com adresinden hizmet alan ve sitemizde kullanıcı (kullanıcılar, müşteri, sözcükleriyle ifade edilen kişi, firma veya şirketler arasında akdolunmaktadır.

1.TARAFLAR:

  • Üretici ve Barındıran Firma:Uzman Dil Ticaret Limited Şirketi-uzmanpazaryeri.com
  • Adres:KÜLTÜR MAH. MEŞRUTİYET CAD. NO: 42 İÇ KAPI NO: 10 Çankaya/ANKARA
  • Tel: 0850 2590064/ 0312 9850064/0541 1650064
  • Web sitesi: www.uzmanpazaryeri.com

2. SÖZLEŞMENİ KONUSU VE AMACI:

İş bu kullanıcı sözleşmesi kullanıcının dilediği ürün veya hizmeti, internet üzerinde belirlenen web adresi kullanılarak, satmasını sağlayan online elektronik ticaret sistemi olan UZMANPAZARYERİ isimli web yazılımının kiralanması, bu yazılım ile kullanıcı ya ait ürün bilgilerinin internet ortamında barındırılması ve barındırma koşulları, servis hizmetleri ile oluşum ve satış sonrasında verilen hizmetleri, niceliklerinin ve sınırlarının belirler. Bu sözleşmenin yapılmasıyla taraflar yapılacak işlemlerin sözleşmede yer alan esas ve hükümlere göre yapılacağını, sözleşmede yer alan hususlar kapsamında T.T.K ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleşme den doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan diğer kısımlarının geçerliliğini etkilemez. UZMANPAZARYERİ Hizmet paketi içeriğini, gerekli gördüğü hallerde ya da teknik gereklilikler oluştuğunda değiştirme hakkına sahiptir.

3. TARFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

3.1 Müşteriler hizmet paketinden faydalanmak için Uzman Dil Ticaret Şirketi tarafından talep edilen bilgileri doğru ve güncel şekilde vererek iş bu sözleşmeyi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı üyelik tesisinde sağlanan bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde söz konusu değişiklikleri derhal güncellemek zorundadır. Bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olması nedeniyle siteye erişim sağlanamamasından şirket sorumlu değildir.

3.2 Uzmanpazaryeri yazılımı belirli bir süre için tüm işlevleri ile birlikte bütün halinde satın alınan bir yazılımdır. Kullanıcı hizmeti satın almadan önce ücretsiz deneme sürümünü kullanmış ve hizmeti tamamıyla tecrübe ederek ve beğenerek kiralamayı kabul etmiştir. Müşteri ürün hakkında gerekli kontrol ve muayeneleri yaptığını beyan ve kabul eder.

3.3 Müşteri tarafından platforma erişim e-posta adresi ve şifre kullanılarak yapılacaktır. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından kullanıcı sorumlu olacak, site ve uygulama üzerinden bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk müşteriye ait olacaktır.

3.4 Paket kiralama başlangıç tarihi uzmanpazaryeri yazılım e ticaret sözleşmesinin doldurulduğu ve imzalandığı tarih olup, toplam yazılım kiralama süresi 1(Bir) yıldır.

3.5 Müşteri uygulamayı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama içinde belirtilecektir.

3.6 Uzmanpazaryeri teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle ,bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette toplamda 36 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş Bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. Bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile Sabah saat: 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir.

3.7 Uzman Pazar yeri E-Ticaret paketİ kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderim gerçekleştiren veya SYN,DDOS,HTTP, GET ( httpd get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise (uğranan zararlara 3.kişiler neden olsa dahi) uzmanpazaryeri kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %25’i)kullanım kesintileri yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi müşteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir.

3.8 Uygulamaya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı uzmanpazaryeri ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcının teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek, Site, Uygulama veya diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

3.9 Uzmanpazaryeri , herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından sitenin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcının söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.10 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.11 Kullanıcının işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde uzmanpazaryeri Kullanıcının üyeliğini askıya alma veya Sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda uzmanpazaryerinin söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını Kullanıcıdan talep hakkı saklıdır.

3.12 MÜŞTERİ uzmanpazaryeri E-Ticaret Paketlerine (sözleşmede yer alan istisnalar hariç) dilediği içeriği ekleyebilir ve dilediği ürünlerin (yasa dışı olmamak kaydıyla ve sözleşmede yer alan istisnalar dışında) satışını yapabilir ancak, sitede satışı yasak olan ürünlerin ya da sağlığa zararlı ürünlerin satılmasından doğabilecek problemlerden uzman Pazar yeri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda uzmanpazaryeri siteyi kısmen ya da tamamen yayından kaldırma hakkını elinde bulundurur.

4. YENİLEME ÖDEME VE İADE KOŞULLARI

4.1 Müşteriler platformdan ancak Sitede beyan edilen ücretleri yine Sitede beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

4.2 Kullanıcılar, Uygulamayı Sitede belirtilecek süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu ücretsiz deneme periyodunun bitimiyle ve ödeme yöntemi girildikten sonra Kullanıcının üyeliği, hizmet seviyesi, işlevsellik ve kampanyalar sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulamaya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Sitenin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, uzmanpazaryeri tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili sözleşmeli üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcının üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcının üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

4.3 Sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla Kullanıcıya aittir. Herhangi bir nedenle Kullanıcı tarafından verilen kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise uzmanpazaryeri verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli olarak ödeme yapılana dek askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme hiçbir kesintiye uğramaz.

4.4 Kullanıcı, ücretsiz deneme periyodu ve ücretli kullanım süresinin toplamı 14 günü geçtiyse eğer ödediği ücretin iade hakkının olmadığını bilir ve kabul eder.

4.5 Uzmanpazaryeri Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı elektronik ortamdan e-fatura veya e-arşiv fatura olarak iletecektir. Ön ödemeli üyeliklerde tüm faturalar o dönemki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı fatura kesildiği an ödemek durumundalardır. Yıllık ve aylık aboneliklerde uzman pazaryeri yeni dönem aboneliğinin ücretini yeni dönem başlangıcını takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde alamadığı durumlarda, Kullanıcının aldığı uygulama hizmetini durdurabilir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

4.6 Müşteri uzmanpazaryeri tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için müşterinin kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

5: MÜLKİYET HAKLARI

5.1 Platform ve uygulamalar üzerindeki her türlü hak ve menfaat Uzmanpazaryerine aittir. İş bu sözleşme müşteriye site ve uygulamayı kullanmak üzere kişiye özel telifsiz devredileme ve münhasır olmayan lisans vermektedir. Bu sözleşme ve siteye ait diğer şartlarda yer alan hiçbir hüküm siteye ait hakların müşteriye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Müşteri bu sözleşme çerçevesinde Uzmapazaryerine kullanıcının platforma erişimi, platformu kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve içeriğin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Uzmanpazaryeri hizmetlerin sağlanması amacıyla içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere ait lisans verme hakkına sahiptir.

5.2 Kullanıcı, siteyi veya uygulamayı kopyalama, değiştirme, çoğaltma , geri derleme ve sair şekillerde site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, siteden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Siteye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi siteye ait link verilmesi yasaktır.

5.3 Müşteri herhangi bir şekilde Uzman dil Ticaret Limited Şirketi – Uzman azar yerinin ticari ünvanını, markasını hizmet markasını logosunu, alan adını vs. kullanamayacaktır.

6: HUKUKİ ESASLAR

6.1.İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda TTK. ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.

6.2. Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

6.3. Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. Müşteri’nin yurtdışı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.

6.4.Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve Diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için, sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek yasa değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.

6.6. UZMAN PAZARYERİ kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden sorumlu değildir. MÜŞTERİ sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurduğu tüm içerikten, UZMAN PAZAR YERİ ile ticaretini yaptığı ürün ve hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden sorumludur. Bu hususlarda UZMAN PAZARYERİ’ nin herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

6.7. Yine aynı şekilde 556 sayılı KHK ile koruma altına alınan ‘’Marka ve Patent Hakları’’ ihlalleri hallerinde de UZMAN PAZARYERİ ’nin yukarıda sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.

6.8. Müşteri’nin(diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve uzman pazaryeri aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) UZMAN PAZAR YERİ E-Ticaret Paketlerini kullanarak satışını yapamayacağı istisnalar: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncaklar ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç yada sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler (tarım ürünleri dahil) zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar ile yasa, mevzuat ve genelgelere aykırı her türlü ürün ile UZMAN PAZARYERİ şirket prensiplerine aykırı ürünler satılamaz. Bu ürünlerin Kullanıcıya kiralanan sistemin içinde içerik olarak yada sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine UZMAN PAZARYERİ vermekte olduğu hizmeti iadesiz ve bedelsiz olarak sonlandırır.

6.9. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları durumu, müşterinin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz. MÜŞTERİ şirket namına, iş bu sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de UZMAN PAZARYERİ’ne karşı sözleşme hükümleriyle sorumludur.

6.10 MÜŞTERİ’nin üst maddede sayılan saldırı türleri ve sayılan türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan yada dolaylı zararlardan (teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) UZMANPAZARYERİ sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle UZMANPAZARYERİ’nin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.

7: SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ

7.1. Bu sözleşme kullanıcı tarafından uygulamaya kayıt esnasında elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve tarafların herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7.2. Taraflarda herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine bir hafta önceden yazacağı yazılı bir bildirimle iş bu sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir.

7.3. Taraflardan birinin işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde uzmanpazaryeri aykırılık giderilene kadar kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcının yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde uzmapazaryeri Sözleşmeyi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.4. Sözleşmenin feshi tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşmenin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulamayı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcıya para iadesi yapılmaz.

7.5. Müşterinin hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde uzmanpazaryeri iş bu Sözleşmeyi feshedebilecektir.

7.6. Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve sözleşmenin feshedildiği uzmanpazaryeri İçeriğe 1 (bir) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

7.7. Uzmanpazaryeri iş bu sözleme yürürlükte olduğu sürece içeriği veri tabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcını üyelik döneminin veya iş bu sözleşmenin sona ermesini takip eden 1 ay içinde kullanıcı içeriği ücret ödemeksizin alabilecektir. Uzmanpazaryeri bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler uygulama kapsamında belirtilecektir.

Whatsapp
İletişim Hattı